GPX: een ‘Energie Oorsprong Transfer Systeem’.
- Een systeem dat het mogelijk maakt om hernieuwbare energie te verbruiken, het gecertificeerd gebruik maken van specifieke elektriciteitsbronnen.
- Een volgsysteem voor energiebronnen. Een elektronisch authenticatiesysteem voor elektriciteit.
- Een nieuw systeem gecombineerd met nieuwe digitale communicatie met slimme meter systemen.

GPX Website www.gpx.nl


Contact GPX:

Locatie: Spijkerkwartier, Arnhem

via
facebook

of
email: info@gpx.nl

Registratie nieuwe deelnemers GPXdashboard (persoonlijke meter + groepsmeter): https://dashboard.gpx.nl/register.
Handleiding c.q. manual voor de GPXconnector: Quickstart-handleiding.
Doel: een dashboard met groepsmeter-display met LIVE energie balans van twee (of meer) net aansluitingen op het lokale openbare elektriciteitsnet.

Pilot Project no. 1: GPX Dashboard Lommerd DAZO.
Pilot Project no. 2: GPX Dashboard controller to Energy Storage met de Elestor Battery plus simulator + SolarPV productie Olst + Deelnemer GWI in Essen Duitsland.
Mooi project, maar is na afronding beëindigd. Samenwerking was o.a. met partner d-VAULT Innovation Matters https://innovationmatters.nl/
Vermelding bij het KiEMT netwerk: https://www.kiemt.nl/netwerk/gpx/
Eerste echte groepsmeter: https://dashboard.gpx.nl/live/groepsmeter1 - er draaien nu 9 groepsmeters (september 2021).

Extra informatie Spijkerkwartier:
De Lommerd: De Lommerd is het wijkcentrum in de fameuze stadswijk "Spijkerkwartier" in Arnhem met op het dak 35kWp zonnepanelen.
DAZO: De DAZO is de broedplaats van zelfbestuur van de wijk Spijkerkwartier, nabij De Lommerd in de zelfde straat, voor alle mensen binnen en buiten de wijk.

Toelichting meterdata:
De meter data in de eerste pilot (1) is gestart op 11 november 2019, met alle registers in het display op: nul kWh. Zie pilot no.1 hierboven.
Positieve meterdata betekent export naar het openbare netwerk.
Negatieve data betekent import van het openbare netwerk.

De energie-registers in de groepsmeter tellen LIVE. Het uitgewisselde vermogen is ook LIVE. Klik op een deelnemerblok voor het gemiddeld dagverbruik.
De data in de “mijn meter”-pagina update d.m.v. reload-pagina, de standaard tijdschaal is data per 5 minuten in de grafiek.
Bij langere periodes gaat dit naar uur of dagwaarden..GPX - advisering, kunst & energie

KvK registratie 09110404, Arnhem